Privacybeleid

114 stemmen

De Mariannehoeve beautykliniek , gevestigd aan Nanengat 8 3356 AA Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.demariannehoeve.nl
Nanengat 8
3356 AA Papendrecht
0031-786425141

E. van den sigtenhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van de Mariannehoeve beautykliniek Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Mariannehoeve beautykliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Mariannehoeve beautykliniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

De Mariannehoeve beautykliniek gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. De Mariannehoeve beautykliniek deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. De Mariannehoeve beautykliniek bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. De Mariannehoeve beautykliniek houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. De Mariannehoeve beautykliniek vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. De Mariannehoeve beautykliniek informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. De Mariannehoeve beautykliniekinformeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. De Mariannehoeve beautykliniek informeert patiënten indien. De Mariannehoeve beautykliniek bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Mariannehoeve beautykliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

De Mariannehoeve beautykliniek neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Mariannehoeve beautykliniek) tussen zitHoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Mariannehoeve beautykliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Mariannehoeve beautykliniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Mariannehoeve beautykliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Mariannehoeve beautykliniek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de mariannehoeve beautykliniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek. de mariannehoeve beautykliniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Mariannehoeve beautykliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Last minute deals

22-10-2019 - De Mariannehoeve Rijswijk
22-10-2019 - De Mariannehoeve Papendrecht

Bel ons op

Wij houden van persoonlijk contact
078-642 51 41 (Papendrecht)
070-74 00 004 (Rijswijk)
Bel me terug

Broekmolenweg

Rijswijk

Broekmolenweg 20, 2289 BE Rijswijk
070-74 00 004


Dinsdag 13.00 tot 22.00
Woensdag 10.00 tot 22.00
Donderdag 13.00 tot 22.00
Vrijdag 09.00 tot 17.00

Papendrecht

Nanengat 8, 3356 AA Papendrecht

078-64 25 141Maandag t/m Donderdag 09.00 tot 22.00
Vrijdag en Zaterdag 09.00 tot 17.00
Zaterdagen in oneven weken geopend

Nanengat